Termeni si conditii

Date de identificare

Niche Records SRL
Str. Arcusului nr.6A, Sector 3, Bucuresti
Cod unic de inregistrare: RO 24965475
Nr. Inregistrare in registrul comertului: J40/508/2009
Banca: Transilvania Ag. Centrul Civic
Cont: RO16 BTRL 0410 1202 M038 03XX

Conditii de utilizare

Ne rezervam dreptul sa inregistram si sa stocam urmatoarele informatii referitoare la accesarea acestui site: data, pagina, ip, agent utilizator, rezolutie ecran, referer.

Este interzisa accesarea acestui site cu programe de download automat fara permisiunea expresa din partea noastra. Ne rezervam dreptul de a stoca logurile complete si de a intreprinde masurile legale impotriva persoanelor sau firmelor care acceseaza site-ul nostru cu astfel de programe.

Prelucrarea datelor personale

Niche Records SRL este inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) sub nr.14786.

Ne rezervam dreptul sa stocam informatiile clientilor: nume, adresa, email, telefon, istoricul comenzilor necesare indeplinirii comenzilor si in vederea realizarii de statistici.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice Niche Records SRL se obliga sa administreze in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati. Scopul colectarii datelor este: emiterea facturii fiscale, informarea asupra starii comenzii si expedierea produselor comandate.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operatorii nostri.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei.

Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne transmiteti modificarile. De asemenea, daca doriti stergerea datelor dumneavoastra din baza noastra de date, va rugam sa solicitati aceasta in mod expres prin email sau telefon.

Vanzatorul va respecta prevederile Legii 51/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/2014 privind regimul juridic al contractelor la distanta, ceea ce confera cumparatorului (numai in conditiile actului normativ mentionat) dreptul ca in termen de 14 zile sa denunte unilateral contractul, urmand sa primeasca in termen de 14 de zile de la denuntarea unilaterala in scris (document semnat de cumparator si transmis electronic sau prin posta cu confirmare de primire) pretul contractului, conditionat de returnarea bunurilor in ambalajul original, si doar daca acestea nu au suferit deteriorari. Cheltuielile aferente returnarii bunurilor vor fi suportate de catre cumparator. Vanzatorul are dreptul ca atunci cand considera ca actiunile cumparatorului au fost cu rea intentie sa solicite daune interese catre cumparator, in conditiile legislatiei.

Niche Records SRL garanteaza confidentialitatea datelor si nu va furniza nici o informatie (nume, adrese, comenzi etc) la terte parti cu exceptia reprezentantilor firmeri de curierat rapid sau postei.

Datele personale ale clientilor vor putea fi transmise autoritatilor in drept sa verifice tranzactiile comerciale sau altor autoritati in drept sa efectueze orice verificari justificate in baza legii, daca acest lucru va fi solicitat in conformitate cu legile in vigoare.

Este interzisa furnizarea de date false sau incomplete cand se completeaza o comanda, caz in care ne rezervam dreptul de a intreprinde masuri legale impotriva persoanelor in cauza.

Termenul de livrare pentru produsele aflate in stoc este de 1-2 zile lucratoare, iar pentru cele aflate la comanda termenul este de 1-6 saptamani.

Odata facuta comanda, clientul este de acord cu termenii specifici enuntati in pagina comanda si cu preturile produselor si costul transportului afisate in cosul de cumparaturi.

Pentru produsele care nu se afla in stoc, in cazul unor produse rare sau din orice motiv cu notificare in prealabil, inainte de plasarea comenzii catre furnizor Niche Records va putea solicita clientului plata unui avans.

Niche Records SRL nu se face raspunzatoare pentru coletete primite in stare deteriorata datorita proastei manipulari din partea firmelor de coletarie cu care colaboram.

Informatiile de pe site

Nu raspundem de continutul, calitatea sau natura descrierilor produselor si comentariilor introduse de vizitatori.

Nu raspundem de site-urile la care se ajunge prin legaturi de pe acest site.

Newsletter

Prin abonarea la newsletterele periodice se considera ca utilizatorul consimte primirea de instiintari diverse din partea firmei noastre.

Drepturi de autor (copyright)

Intregul continut al acestui site (texte, imagini, grafice, butoane, programe, elemente de grafica web, scripturi etc.) este proprietatea firmei Niche Records SRL, a asociatilor sau partenerilor sai si este protejat conform Legii drepturilor de autor si a altor legi privind dreptul de proprietate intelectuala.

Combinarea acestora (design-ul site-ului) este proprietatea exclusiva a societatii Niche Records SRL si este protejata de aceleasi legi. Folosirea fara acordul scris a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legilor in vigoare.

Preluarea datelor

Preluarea informatiilor despre produse (titluri, artisti, descrieri, preturi etc) sau a copertilor si imaginilor fara acordul scris al Niche Records SRL este considerata furt si ne rezervam dreptul sa actionam in judecata persoanele/firmele in cauza.

Reducerile

Politica reducerilor de pe site este stabilita in totalitate de Niche Records SRL. Discounturile, promotiile si reducerile  nu sunt cumulative . Toate promotiile prezente in site sunt valabile in limita stocului disponibil

Selectarea clientelei

Niche Records SRL are dreptul ca atunci cand considera ca actiunile clientului au fost cu rea-vointa sa anuleze comenzile acestuia si sa-i solicite daune interese, in conditiile legistlatiei in vigoare. De asemenea ne rezervam dreptul de a refuza ulterior onorarea altor comenzi ale clientului.
 

Comenzi Speciale

Niche Records SRL isi rezerva dreptul - pentru unele din produsele listate pe site ce pot fi aduse " La Comanda" - sa solicite un avans intre 50% si 100% din valoarea produsului. Fiind comandate special, aceste produse nu vor putea fi returnate.

Note Generale

Nu raspundem pentru defectiunile datorate serverului pe care este gazduit site-ul sau pentru problemele cauzate de functionalitatea conexiunii Internet.

Orice tentativa de acces neautorizat la acest site si orice incercare de frauda va fi raportata autoritatilor competente.

Orice conflict aparut intre Niche Records SRL si clienti se incearca a fi rezolvat pe cale amiabila prin intelegere intre cele doua parti. In cazul in care acest lucru nu este posibil se vor aplica prevederile legale romanesti din acest domeniu iar solutionarea conflictelor este de compententa instantelor romanesti.

Regulamentul Programului de Fidelizare pentru clien?ii magazinelor Niche Records
SEC?IUNEA 1. ORGANIZATORUL ?I INFORMAREA PUBLICULUI
Programul de fidelizare Niche Records este organizat ?i desf??urat de SC Niche Records SRL, cu sediul în Bucuresti, Str Arcusului nr 6A, Sector 3, înregistrat? la Oficiul Registrului Comer?ului sub nr. J40/508/2009, cod unic de înregistrare RO24965475 (denumit? în continuare “Organizator”).
Participan?ii la program sunt obliga?i s? respecte termenii ?i condi?iile prezentului Regulament al Programului de Fidelizare pentru clien?ii magazinului Niche Records si al magazinului online www.nicherecords.ro, potrivit celor men?ionate mai jos (denumit în continuare „Regulament”).
Regulamentul st? la dispozi?ia oric?rui participant la program, pentru consultare, în magazin si pe magazinul online www.nicherecords.ro. Organizatorul î?i rezerv? dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând ca astfel de modific?ri s? intre în vigoare numai dup? anun?ul prealabil de prezentare a acestor modific?ri în mod public.
SEC?IUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A PROGRAMULUI
Programul de fidelizare este organizat în cadrul magazinului si pe magazinul online Niche Records ?i se desf??oar? pe întreg teritoriul României. Sunt exceptate achizitiile in cadrul unor evenimente de genul targurilor, concertelor, festivalurilor etc unde Niche Records este prezenta cu stand de vanzare sau achizitiilor de pe alte siteuri partenere.
SEC?IUNEA 3. DURATA PROGRAMULUI
Programul de fidelizare a fost lansat la data de 1 aprilie 2018 ?i are durat? nedeterminat?. Organizatorul are dreptul s? hot?rasc? în orice moment încetarea sau modificarea programului. În?tiin?area referitoare la modificarea sau încetarea programului va fi anun?at? de Niche Records cu cel pu?in 15 zile înainte de data aplic?rii modific?rii sau încet?rii programului printr-un anun? postat în cadrul magazinului si pe magazinul online www.nicherecords.ro. Programul se va desf??ura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
SEC?IUNEA 4. CONDI?II DE PARTICIPARE
Poate fi inclusa in programul de fidelizare Niche Records orice persoana fizic?, denumit? în continuare “Participant”.
SEC?IUNEA 5. PROGRAMUL DE FIDELIZARE NICHE RECORDS
Programul de fidelizare Niche Records este destinat clien?ilor magazinului si ai magazinului online www.nicherecords.ro. Acesta ofer? participan?ilor posibilitatea de a primi diferite beneficii, cum ar fi: discount-uri directe la cump?r?turi, bonusuri speciale, cadouri surpriz?, ?i întâietate la aflarea informa?iilor despre reduceri, promo?ii, oferte ?i alte facilit??i prezente sau viitoare.
Programul  de fidelizare Niche Records are trei Categorii de client Niche Records: Categoria Bronze, Categoria Silver ?i Categoria Gold. Calificarea în fiecare din aceste categorii este condi?ionat? de volumul achizi?iilor efectuate din magazinele Niche Records in ultimele 12 luni
Fiecare participant poate fi încadrat într-o singur? categorie de client din cele enumerate mai sus.
Organizatorul poate organiza ?i alte tipuri de programe de fidelizare, adresate anumitor categorii de clien?i, în baza unor regulamente distincte.
SEC?IUNEA 6. MECANISMUL PROGRAMULUI
Programul de fidelizare Niche Records ofer? clien?ilor magazinului si al magazinului online www.nicherecords.ro posibilitatea de a beneficia de diferite avantaje, cum ar fi discount-uri directe, prin reducere de pre?, la achizi?ii viitoare din magazinele Niche Records, bonusuri speciale, cadouri surpriz?, invita?ii la diferite evenimente ?i prezent?ri Niche Records ?i întaietate la aflarea informa?iilor despre reduceri, promo?ii, oferte ?i alte facilit??i prezente sau viitoare.
Pentru a beneficia de aceste reduceri si a atinge pragurile impuse in cele 3 categorii, la achizi?ionarea produselor din magazinul Niche Records participantul trebuie s? comunice numele cu care este inregistrat in baza de date. Comenzile online se aloca automat fiecarui client.
Actualizarea categoriei de client Niche Records se va face o data la cca 3 luni, dupa fiecare actualizare urmand sa se aplice clientilor corespunzator criteriile de mai jos:
6.1. Categoria BRONZE
Clien?ii Bronze beneficiaz? de 5% discount la orice achizitie, dac? au efectuat cump?r?turi in precedentele 12 luni totalizand intre 1950 si 3899 lei (fara TVA si taxe de expeditie). Reducerea este valabil? pân? la încadrarea clientului într-o alta categorie.
6.2. Categoria SILVER
Clien?ii Silver beneficiaz? de 7,5% discount la orice achizitie, dac? au efectuat cump?r?turi in precedentele 12 luni totalizand intre 3900 si 5899 lei (fara TVA si taxe de expeditie). Reducerea este valabil? pân? la încadrarea clientului într-o alta categorie.
6.3. Categoria GOLD
Clien?ii Gold beneficiaz? de 10% discount la orice achizitie, dac? au efectuat cump?r?turi in precedentele 12 luni totalizand peste 5900 lei (fara TVA si taxe de expeditie) si acces  la oferte exclusive. Reducerea este valabil? pân? la încadrarea clientului într-o alta categorie.
6.4. Toate categoriile de la punctele 6.1-6.3 vor primi transport gratuit pentru orice livrare si prioritate in prelucrarea comenzilor.
6.5. Mecanismul de acordare a discount-ului direct 
Dup? încadrarea într-una din categoriile de client Niche Records, participantul poate beneficia de discount direct la categoriile de produse selectate, la fiecare tranzac?ie în parte. Procentul discount-ului  poate fi modificat de Organizator ?i va fi comunicat în regulamentul actualizat, disponibil în magazinele Niche Records.
Discount-urile aplicate în baza prezentului Regulament, în cadrul programului de fidelizare Niche Records, se supun urm?toarelor condi?ii:
– Discount-ul direct prin reducere de pre? se aplic? produselor doar cu condi?ia ca pre?ul final de vânzare cu am?nuntul (rezultat în urma discount-ului acordat) s? nu fie mai mic decât costul de achizi?ie al produsului, conform reglement?rilor legale în vigoare. În cazul în care, cu ocazia aplic?rii discount-ului, pre?ul de vânzare al produselor scade sub pre?ul de achizi?ie, discount-ul va fi redus în mod corespunz?tor astfel încât pre?ul final de vânzare al produselor ?i/sau serviciilor s? nu scad? sub pre?ul de achizi?ie.
– Discount-urile directe corespunz?toare fiec?rei categorii de client Niche Records nu se cumuleaz? altor reduceri existente în magazinele Niche Records. Astfel, în cazul în care în magazinele Niche Records exist? reduceri speciale de pre? la anumite produse, participantul beneficiaz? doar de reducerea cea mai mare la produsele respective.
– Returnarea unuia sau mai multor produse dup? ce achizi?ia a fost efectuat? atrage dup? sine sc?derea retroactiv? a valorii produselor ?i poate duce, dac? este cazul, la încadrarea clientului într-o categorie inferioar?.
SEC?IUNEA 7. FOLOSIREA PROGRAMULUI DE FIDELIZARE NICHE RECORDS
Beneficiile statutului de client Niche Records Bronze / Silver / Gold nu sunt transmisibile altor persoane. Utilizarea calitatii de client Niche Records se poate face numai de c?tre titularul acestuia, în caz contrar, titularul contului asumându-?i întreaga responsabilitate privind orice problema care poate s? apar? în legatur? cu achizi?iile efectuate.
Participantul la Programul de Fidelizare Niche Records va putea verifica categoria de client Niche Records ?i istoricul achizi?iilor ?i va putea actualiza informa?iile asociate contului contactand un agent de vanzare al Niche Records.
SEC?IUNEA 8. ANULAREA DREPTULUI D EPARTICIPARE LA PROGRAM
Organizatorul î?i rezerv? dreptul de a exclude din program orice client Niche Records care a folosit in mod abuziv identitatea sa in cadrul achizitiilor, încalcându-se oricare dintre prevederile prezentului regulament sau ale dispozi?iilor legale.
 
 SEC?IUNEA 9. PROTEC?IA DATELOR PERSONALE
Prin înscrierea în Programul de Fidelizare Niche Records, participan?ii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament ?i î?i exprim? consim??mântul expres pentru înscrierea datelor cu caracter personal în baza de date a companiei SC Niche Records SRL, precum ?i pentru prelucrarea acestor date în scopul acord?rii de beneficii conform politicii Niche Records, în scopuri statistice, pentru ac?iuni de marketing direct, inclusiv pentru a primi materiale informative de la Niche Records. Furnizarea datelor solicitate este obligatorie pentru participarea la Program.
SC Niche Records SRL este operator de date cu caracter personal inregistrat la A.N.S.P.D.C.P sub Num?rul de Notificare: nr.14786. Organizatorul se angajeaz? s? p?streze caracterul confiden?ial al informa?iilor furnizate de c?tre participant la momentul înscrierii în Programul de Fidelizare Niche Records. Datele cu caracter personal nu vor fi vândute, schimbate sau închiriate c?tre ter?i. Datele cu caracter personal vor putea fi dezv?luite f?r? consim??mântul participantului doar c?tre institu?iile abilitate conform prevederilor Legii 677/2001 ?i firmelor de curierat partenere contractuale ale Vânz?torului, pentru buna desf??urare a livr?rii produselor comandate sau achizi?ionate de c?tre participant, dac? este cazul.
Organizatorul se oblig? s? respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protec?ia datelor cu caracter personal pe durata Programului ?i ulterior. Astfel, Organizatorul se angajeaz? s? p?streze confiden?ialitatea datelor personale ale participan?ilor la Program ?i s? le utilizeze conform prezentului Regulament ?i legisla?iei în vigoare. Participan?ii au, conform Legii 677/2001, urm?toarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de interven?ie asupra datelor (art. 14) ?i dreptul de opozi?ie la prelucrarea datelor (art. 15), dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale ( art. 17) ?i dreptul de a se adresa justi?iei (art. 18).
Astfel, la cererea scris? a Participan?ilor, datat? ?i semnat?, expediat? pe adresa Organizatorului, acesta se oblig?: (a) s? confirme solicitantului dac? prelucreaz? sau nu date cu caracter personal ale acestuia, în mod gratuit; (b) s? rectifice, actualizeze, ?tearg? etc., date a c?ror prelucrare nu este conform? cu dispozi?iile Legii nr. 677/2001; ?i/sau (c) s? înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului. În cererea formulat?, Participantul poate ar?ta dac? dore?te ca informa?iile s? îi fie comunicate la o anumit? adres?, care poate fi ?i po?t? electronic?, sau printr-un serviciu de coresponden?? care s? asigure c? predarea i se va face numai personal.
SEC?IUNEA 10. REGULAMENTUL OFICIAL
Regulamentul Programului de Fidelizare pentru clien?ii magazinelor Niche Records este disponibil pentru consultare în mod gratuit oric?rui participant la program în oricare magazin Niche Records ?i online, pe site-ul www.nicherecords.ro/termeni-si-conditii.html  Prin participarea la acest Program, participan?ii sunt de acord s? respecte ?i s? se conformeze termenelor ?i condi?iilor prezentului Regulament.
SEC?IUNEA 11. LITIGII
Eventualele litigii ap?rute între Organizator ?i Participan?ii la prezentul Program de Fidelizare se vor rezolva pe cale amiabil? sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibil?, litigiile vor fi solu?ionate de instan?ele judec?tore?ti competente de la sediul Organizatorului.
 
 Cauti un produs si nu il gasesti pe site-ul nostru?

www.price.ro - your shopping expert Viziteaza magazinul NicheRecords.ro pe ShopMania Ghidul tau autentic de shopping.